מבצעי הרשת

מינימום 4 לילות מבצע שבועות 18-22.5

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע שבועות 18-22.5

מבצע שבועות 18-22.5
ניתן להזמין בין 2018-05-18 ל 2018-05-22
החל מ- ₪1100 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מינימום 4 לילות מבצע שבועות 18-22.5

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע שבועות 18-22.5

מבצע שבועות 18-22.5
ניתן להזמין בין 2018-05-18 ל 2018-05-22
החל מ- ₪1120 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מינימום 4 לילות מבצע שבועות 18-22.5

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע שבועות 18-22.5

מבצע שבועות 18-22.5
ניתן להזמין בין 2018-05-18 ל 2018-05-22
החל מ- ₪1120 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מינימום 4 לילות מבצע שבועות 18-22.5

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע שבועות 18-22.5

מבצע שבועות 18-22.5
ניתן להזמין בין 2018-05-18 ל 2018-05-22
החל מ- ₪1150 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מינימום 4 לילות מבצע חול המועד 4 לילות

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע חול המועד 4 לילות

מבצע חול המועד 4 לילות
ניתן להזמין בין 2018-04-01 ל 2018-04-05
החל מ- ₪1350 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מינימום 4 לילות מבצע חול המועד 4 לילות

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע חול המועד 4 לילות

מבצע חול המועד 4 לילות
ניתן להזמין בין 2018-04-01 ל 2018-04-05
החל מ- ₪2150 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מינימום 4 לילות מבצע חול המועד 4 לילות

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע חול המועד 4 לילות

מבצע חול המועד 4 לילות
ניתן להזמין בין 2018-04-01 ל 2018-04-05
החל מ- ₪1430 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מינימום 4 לילות מבצע חול המועד 4 לילות

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע חול המועד 4 לילות

מבצע חול המועד 4 לילות
ניתן להזמין בין 2018-04-01 ל 2018-04-05
החל מ- ₪1400 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מינימום 4 לילות מבצע חול המועד 4 לילות

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע חול המועד 4 לילות

מבצע חול המועד 4 לילות
ניתן להזמין בין 2018-04-01 ל 2018-04-05
החל מ- ₪1450 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מינימום 4 לילות מבצע חול המועד 4 לילות

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע חול המועד 4 לילות

מבצע חול המועד 4 לילות
ניתן להזמין בין 2018-04-01 ל 2018-04-05
החל מ- ₪1470 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מינימום 4 לילות מבצע חול המועד 4 לילות

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע חול המועד 4 לילות

מבצע חול המועד 4 לילות
ניתן להזמין בין 2018-04-01 ל 2018-04-05
החל מ- ₪1470 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מינימום 4 לילות מבצע חול המועד 4 לילות

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע חול המועד 4 לילות

מבצע חול המועד 4 לילות
ניתן להזמין בין 2018-04-01 ל 2018-04-05
החל מ- ₪1500 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מינימום 4 לילות מבצע חול המועד 4 לילות

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע חול המועד 4 לילות

מבצע חול המועד 4 לילות
ניתן להזמין בין 2018-04-01 ל 2018-04-05
החל מ- ₪1650 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מבצע 29.3

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע 29.3

מבצע 29.3
ניתן להזמין בין 2018-03-29 ל 2018-03-30
החל מ- ₪900 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מבצע 29.3

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע 29.3

מבצע 29.3
ניתן להזמין בין 2018-03-29 ל 2018-03-30
החל מ- ₪1200 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מבצע 29.3

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע 29.3

מבצע 29.3
ניתן להזמין בין 2018-03-29 ל 2018-03-30
החל מ- ₪1700 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מבצע 29.3

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע 29.3

מבצע 29.3
ניתן להזמין בין 2018-03-29 ל 2018-03-30
החל מ- ₪980 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מבצע 29.3

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע 29.3

מבצע 29.3
ניתן להזמין בין 2018-03-29 ל 2018-03-30
החל מ- ₪950 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מבצע 29.3

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע 29.3

מבצע 29.3
ניתן להזמין בין 2018-03-29 ל 2018-03-30
החל מ- ₪1000 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מבצע 29.3

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע 29.3

מבצע 29.3
ניתן להזמין בין 2018-03-29 ל 2018-03-30
החל מ- ₪1020 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מבצע 29.3

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע 29.3

מבצע 29.3
ניתן להזמין בין 2018-03-29 ל 2018-03-30
החל מ- ₪1020 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מבצע 29.3

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע 29.3

מבצע 29.3
ניתן להזמין בין 2018-03-29 ל 2018-03-30
החל מ- ₪1050 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מינימום 3 לילות מבצע 18-21.5

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע 18-21.5

מבצע 18-21.5
ניתן להזמין בין 2018-05-18 ל 2018-05-21
החל מ- ₪1600 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מינימום 3 לילות מבצע 18-21.5

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע 18-21.5

מבצע 18-21.5
ניתן להזמין בין 2018-05-18 ל 2018-05-21
החל מ- ₪2100 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מינימום 3 לילות מבצע 18-21.5

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע 18-21.5

מבצע 18-21.5
ניתן להזמין בין 2018-05-18 ל 2018-05-21
החל מ- ₪1380 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מינימום 3 לילות מבצע 18-21.5

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע 18-21.5

מבצע 18-21.5
ניתן להזמין בין 2018-05-18 ל 2018-05-21
החל מ- ₪1350 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מינימום 3 לילות מבצע 18-21.5

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע 18-21.5

מבצע 18-21.5
ניתן להזמין בין 2018-05-18 ל 2018-05-21
החל מ- ₪1400 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מינימום 3 לילות מבצע 18-21.5

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע 18-21.5

מבצע 18-21.5
ניתן להזמין בין 2018-05-18 ל 2018-05-21
החל מ- ₪1420 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מינימום 3 לילות מבצע 18-21.5

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע 18-21.5

מבצע 18-21.5
ניתן להזמין בין 2018-05-18 ל 2018-05-21
החל מ- ₪1420 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מינימום 3 לילות מבצע 18-21.5

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע 18-21.5

מבצע 18-21.5
ניתן להזמין בין 2018-05-18 ל 2018-05-21
החל מ- ₪1450 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מינימום 4 לילות מבצע שבועות 17-21.5

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע שבועות 17-21.5

מבצע שבועות 17-21.5
ניתן להזמין בין 2018-05-17 ל 2018-05-21
החל מ- ₪1000 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מינימום 4 לילות מבצע שבועות 17-21.5

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע שבועות 17-21.5

מבצע שבועות 17-21.5
ניתן להזמין בין 2018-05-17 ל 2018-05-21
החל מ- ₪1300 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מינימום 4 לילות מבצע שבועות 17-21.5

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע שבועות 17-21.5

מבצע שבועות 17-21.5
ניתן להזמין בין 2018-05-17 ל 2018-05-21
החל מ- ₪1800 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מינימום 4 לילות מבצע שבועות 17-21.5

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע שבועות 17-21.5

מבצע שבועות 17-21.5
ניתן להזמין בין 2018-05-17 ל 2018-05-21
החל מ- ₪1080 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מינימום 4 לילות מבצע שבועות 17-21.5

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע שבועות 17-21.5

מבצע שבועות 17-21.5
ניתן להזמין בין 2018-05-17 ל 2018-05-21
החל מ- ₪1050 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מינימום 4 לילות מבצע שבועות 17-21.5

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע שבועות 17-21.5

מבצע שבועות 17-21.5
ניתן להזמין בין 2018-05-17 ל 2018-05-21
החל מ- ₪1100 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מינימום 4 לילות מבצע שבועות 17-21.5

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע שבועות 17-21.5

מבצע שבועות 17-21.5
ניתן להזמין בין 2018-05-17 ל 2018-05-21
החל מ- ₪1120 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מינימום 4 לילות מבצע שבועות 17-21.5

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע שבועות 17-21.5

מבצע שבועות 17-21.5
ניתן להזמין בין 2018-05-17 ל 2018-05-21
החל מ- ₪1120 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מינימום 4 לילות מבצע שבועות 17-21.5

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע שבועות 17-21.5

מבצע שבועות 17-21.5
ניתן להזמין בין 2018-05-17 ל 2018-05-21
החל מ- ₪1150 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מינימום 4 לילות מבצע שבועות 18-22.5

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע שבועות 18-22.5

מבצע שבועות 18-22.5
ניתן להזמין בין 2018-05-18 ל 2018-05-22
החל מ- ₪1000 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מינימום 4 לילות מבצע שבועות 18-22.5

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע שבועות 18-22.5

מבצע שבועות 18-22.5
ניתן להזמין בין 2018-05-18 ל 2018-05-22
החל מ- ₪1300 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מינימום 4 לילות מבצע שבועות 18-22.5

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע שבועות 18-22.5

מבצע שבועות 18-22.5
ניתן להזמין בין 2018-05-18 ל 2018-05-22
החל מ- ₪1800 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מינימום 4 לילות מבצע שבועות 18-22.5

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע שבועות 18-22.5

מבצע שבועות 18-22.5
ניתן להזמין בין 2018-05-18 ל 2018-05-22
החל מ- ₪1080 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מינימום 4 לילות מבצע שבועות 18-22.5

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע שבועות 18-22.5

מבצע שבועות 18-22.5
ניתן להזמין בין 2018-05-18 ל 2018-05-22
החל מ- ₪1050 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מינימום 2 לילות מבצע פסח 2 לילות

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע פסח 2 לילות

מבצע פסח 2 לילות
ניתן להזמין בין 2018-04-05 ל 2018-04-07
החל מ- ₪1500 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מינימום 2 לילות מבצע פסח 2 לילות

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע פסח 2 לילות

מבצע פסח 2 לילות
ניתן להזמין בין 2018-04-05 ל 2018-04-07
החל מ- ₪1580 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מינימום 2 לילות מבצע פסח 2 לילות

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע פסח 2 לילות

מבצע פסח 2 לילות
ניתן להזמין בין 2018-04-05 ל 2018-04-07
החל מ- ₪1550 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מינימום 2 לילות מבצע פסח 2 לילות

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע פסח 2 לילות

מבצע פסח 2 לילות
ניתן להזמין בין 2018-04-05 ל 2018-04-07
החל מ- ₪1600 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מינימום 2 לילות מבצע פסח 2 לילות

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע פסח 2 לילות

מבצע פסח 2 לילות
ניתן להזמין בין 2018-04-05 ל 2018-04-07
החל מ- ₪1620 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מינימום 2 לילות מבצע פסח 2 לילות

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע פסח 2 לילות

מבצע פסח 2 לילות
ניתן להזמין בין 2018-04-05 ל 2018-04-07
החל מ- ₪1620 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מינימום 2 לילות מבצע פסח 2 לילות

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע פסח 2 לילות

מבצע פסח 2 לילות
ניתן להזמין בין 2018-04-05 ל 2018-04-07
החל מ- ₪1650 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מבצע ליל מוצ

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע ליל מוצ"ש ערב המימונה ,כניסה לחדרים החל משעה לאחר צאת שבת

מבצע ליל מוצ"ש ערב המימונה,כניסה לחדרים החל משעה לאחר צאת שבת
ניתן להזמין בין 2018-04-07 ל 2018-04-08
החל מ- ₪600 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מבצע ליל מוצ

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע ליל מוצ"ש ערב המימונה ,כניסה לחדרים החל משעה לאחר צאת שבת

מבצע ליל מוצ"ש ערב המימונה,כניסה לחדרים החל משעה לאחר צאת שבת
ניתן להזמין בין 2018-04-07 ל 2018-04-08
החל מ- ₪680 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מבצע ליל מוצ

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע ליל מוצ"ש ערב המימונה ,כניסה לחדרים החל משעה לאחר צאת שבת

מבצע ליל מוצ"ש ערב המימונה,כניסה לחדרים החל משעה לאחר צאת שבת
ניתן להזמין בין 2018-04-07 ל 2018-04-08
החל מ- ₪650 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מבצע ליל מוצ

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע ליל מוצ"ש ערב המימונה ,כניסה לחדרים החל משעה לאחר צאת שבת

מבצע ליל מוצ"ש ערב המימונה,כניסה לחדרים החל משעה לאחר צאת שבת
ניתן להזמין בין 2018-04-07 ל 2018-04-08
החל מ- ₪700 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מבצע ליל מוצ

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע ליל מוצ"ש ערב המימונה ,כניסה לחדרים החל משעה לאחר צאת שבת

מבצע ליל מוצ"ש ערב המימונה,כניסה לחדרים החל משעה לאחר צאת שבת
ניתן להזמין בין 2018-04-07 ל 2018-04-08
החל מ- ₪720 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מבצע ליל מוצ

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע ליל מוצ"ש ערב המימונה ,כניסה לחדרים החל משעה לאחר צאת שבת

מבצע ליל מוצ"ש ערב המימונה,כניסה לחדרים החל משעה לאחר צאת שבת
ניתן להזמין בין 2018-04-07 ל 2018-04-08
החל מ- ₪720 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מבצע ליל מוצ

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע ליל מוצ"ש ערב המימונה ,כניסה לחדרים החל משעה לאחר צאת שבת

מבצע ליל מוצ"ש ערב המימונה,כניסה לחדרים החל משעה לאחר צאת שבת
ניתן להזמין בין 2018-04-07 ל 2018-04-08
החל מ- ₪750 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מבצע 17.5

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע 17.5

מבצע 17.5
ניתן להזמין בין 2018-05-17 ל 2018-05-18
החל מ- ₪600 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מבצע 17.5

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע 17.5

מבצע 17.5
ניתן להזמין בין 2018-05-17 ל 2018-05-18
החל מ- ₪900 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מבצע 17.5

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע 17.5

מבצע 17.5
ניתן להזמין בין 2018-05-17 ל 2018-05-18
החל מ- ₪1400 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מבצע 17.5

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע 17.5

מבצע 17.5
ניתן להזמין בין 2018-05-17 ל 2018-05-18
החל מ- ₪680 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מבצע 17.5

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע 17.5

מבצע 17.5
ניתן להזמין בין 2018-05-17 ל 2018-05-18
החל מ- ₪650 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מבצע 17.5

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע 17.5

מבצע 17.5
ניתן להזמין בין 2018-05-17 ל 2018-05-18
החל מ- ₪700 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מבצע 17.5

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע 17.5

מבצע 17.5
ניתן להזמין בין 2018-05-17 ל 2018-05-18
החל מ- ₪720 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מבצע 17.5

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע 17.5

מבצע 17.5
ניתן להזמין בין 2018-05-17 ל 2018-05-18
החל מ- ₪720 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מבצע 17.5

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע 17.5

מבצע 17.5
ניתן להזמין בין 2018-05-17 ל 2018-05-18
החל מ- ₪750 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מינימום 3 לילות מבצע 18-21.5

בי קלאב אילת - הכל כלול - מבצע 18-21.5

מבצע 18-21.5
ניתן להזמין בין 2018-05-18 ל 2018-05-21
החל מ- ₪1300 ללילה
הכל כלול - ALLINC
מינימום 2 לילות מבצע 2 לילות פסח חג שני

בי סיטי אילת - הכל כלול - מבצע 2 לילות פסח חג שני

מבצע פסח 2 לילות חג שני
ניתן להזמין בין 2018-04-05 ל 2018-04-07
החל מ- ₪1500 ללילה
הכל כלול - ALLIINC
מינימום 2 לילות מבצע 2 לילות פסח חג שני

בי סיטי אילת - הכל כלול - מבצע 2 לילות פסח חג שני

מבצע פסח 2 לילות חג שני
ניתן להזמין בין 2018-04-05 ל 2018-04-07
החל מ- ₪1650 ללילה
הכל כלול - ALLIINC
מינימום 2 לילות מבצע 2 לילות פסח חג שני

בי סיטי אילת - הכל כלול - מבצע 2 לילות פסח חג שני

מבצע פסח 2 לילות חג שני
ניתן להזמין בין 2018-04-05 ל 2018-04-07
החל מ- ₪1650 ללילה
הכל כלול - ALLIINC
מבצע 17.5

בי סיטי אילת - הכל כלול - מבצע 17.5

מבצע 17.5
ניתן להזמין בין 2018-05-17 ל 2018-05-18
החל מ- ₪600 ללילה
הכל כלול - ALLIINC
מבצע 17.5

בי סיטי אילת - הכל כלול - מבצע 17.5

מבצע 17.5
ניתן להזמין בין 2018-05-17 ל 2018-05-18
החל מ- ₪750 ללילה
הכל כלול - ALLIINC
מבצע 17.5

בי סיטי אילת - הכל כלול - מבצע 17.5

מבצע 17.5
ניתן להזמין בין 2018-05-17 ל 2018-05-18
החל מ- ₪750 ללילה
הכל כלול - ALLIINC
מינימום 4 לילות מבצע שבועות 17-21.5

בי סיטי אילת - הכל כלול - מבצע שבועות 17-21.5

מבצע שבועות 17-21.5
ניתן להזמין בין 2018-05-17 ל 2018-05-21
החל מ- ₪1000 ללילה
הכל כלול - ALLIINC
מינימום 4 לילות מבצע שבועות 17-21.5

בי סיטי אילת - הכל כלול - מבצע שבועות 17-21.5

מבצע שבועות 17-21.5
ניתן להזמין בין 2018-05-17 ל 2018-05-21
החל מ- ₪1150 ללילה
הכל כלול - ALLIINC
מינימום 4 לילות מבצע שבועות 17-21.5

בי סיטי אילת - הכל כלול - מבצע שבועות 17-21.5

מבצע שבועות 17-21.5
ניתן להזמין בין 2018-05-17 ל 2018-05-21
החל מ- ₪1150 ללילה
הכל כלול - ALLIINC
מינימום 4 לילות מבצע שבועות 18-22.5

בי סיטי אילת - הכל כלול - מבצע שבועות 18-22.5

מבצע שבועות 18-22.5
ניתן להזמין בין 2018-05-18 ל 2018-05-22
החל מ- ₪1000 ללילה
הכל כלול - ALLIINC
מינימום 4 לילות מבצע שבועות 18-22.5

בי סיטי אילת - הכל כלול - מבצע שבועות 18-22.5

מבצע שבועות 18-22.5
ניתן להזמין בין 2018-05-18 ל 2018-05-22
החל מ- ₪1150 ללילה
הכל כלול - ALLIINC
מינימום 4 לילות מבצע שבועות 18-22.5

בי סיטי אילת - הכל כלול - מבצע שבועות 18-22.5

מבצע שבועות 18-22.5
ניתן להזמין בין 2018-05-18 ל 2018-05-22
החל מ- ₪1150 ללילה
הכל כלול - ALLIINC
מינימום 4 לילות מבצע חול המועד 4 לילות

בי סיטי אילת - הכל כלול - מבצע חול המועד 4 לילות

מבצע חול המועד 4 לילות
ניתן להזמין בין 2018-04-01 ל 2018-04-05
החל מ- ₪1350 ללילה
הכל כלול - ALLIINC
מינימום 4 לילות מבצע חול המועד 4 לילות

בי סיטי אילת - הכל כלול - מבצע חול המועד 4 לילות

מבצע חול המועד 4 לילות
ניתן להזמין בין 2018-04-01 ל 2018-04-05
החל מ- ₪1500 ללילה
הכל כלול - ALLIINC
מינימום 4 לילות מבצע חול המועד 4 לילות

בי סיטי אילת - הכל כלול - מבצע חול המועד 4 לילות

מבצע חול המועד 4 לילות
ניתן להזמין בין 2018-04-01 ל 2018-04-05
החל מ- ₪1500 ללילה
הכל כלול - ALLIINC
מבצע 29.3

בי סיטי אילת - הכל כלול - מבצע 29.3

מבצע 29.3
ניתן להזמין בין 2018-03-29 ל 2018-03-30
החל מ- ₪900 ללילה
הכל כלול - ALLIINC
מבצע 29.3

בי סיטי אילת - הכל כלול - מבצע 29.3

מבצע 29.3
ניתן להזמין בין 2018-03-29 ל 2018-03-30
החל מ- ₪1050 ללילה
הכל כלול - ALLIINC
מבצע 29.3

בי סיטי אילת - הכל כלול - מבצע 29.3

מבצע 29.3
ניתן להזמין בין 2018-03-29 ל 2018-03-30
החל מ- ₪1050 ללילה
הכל כלול - ALLIINC
מבצע מוצ

בי סיטי אילת - הכל כלול - מבצע מוצ"ש,ליל המימונה,כניסה לחדריםהחל משעה לאחר צאת שבת

מבצע מוצ"ש,ליל המימונה כניסה לחדרים החל משעה לאחר צאת שבת
ניתן להזמין בין 2018-04-07 ל 2018-04-08
החל מ- ₪600 ללילה
הכל כלול - ALLIINC
מבצע מוצ

בי סיטי אילת - הכל כלול - מבצע מוצ"ש,ליל המימונה,כניסה לחדריםהחל משעה לאחר צאת שבת

מבצע מוצ"ש,ליל המימונה כניסה לחדרים החל משעה לאחר צאת שבת
ניתן להזמין בין 2018-04-07 ל 2018-04-08
החל מ- ₪750 ללילה
הכל כלול - ALLIINC
מבצע מוצ

בי סיטי אילת - הכל כלול - מבצע מוצ"ש,ליל המימונה,כניסה לחדריםהחל משעה לאחר צאת שבת

מבצע מוצ"ש,ליל המימונה כניסה לחדרים החל משעה לאחר צאת שבת
ניתן להזמין בין 2018-04-07 ל 2018-04-08
החל מ- ₪750 ללילה
הכל כלול - ALLIINC